Cyfle Olaf ar gyfer Newid: Dwy o Gymru’n anelu am y Senedd

Wrth i ffurf ddrafft y Mesur Iechyd Meddwl gael ei baratoi ar gyfer ei gyflwyno i ’r Senedd, mae un a fu gynt yn dioddef o afiechyd meddwl ynghyd â gofalwr iechyd meddwl o Gymru yn ei gwneud hi am Lundain heddiw i gyflwyno tystiolaeth hollbwysig (10/11/04).

Y Newyddion Diweddaraf: 19.11.04

Cyhoeddodd y Cyd-bwyllgor Seneddol ar y Mesur Iechyd Meddwl drafft yr wythnos diwethaf y bydd sesiwn dystiolaeth yn cael ei chynnal yng Nghymru…

Bydd gwasanaethau llinell flaen GIG yn cael hwb o £30 miliwn ar gyfer adeiladau ac offer…

Mewn astudiaeth o naw gwlad, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Llundain wedi darganfod mai yn y DU y bu’r cynnydd mwyaf serth o ran rhoi presgripsiwn ar gyfer cyffuriau gwrth-iselder i blant…

Gall Cymryd Cyffuriau Lleddfu Poen Yn Ystod Beichiogrwydd Achosi Sgitsoffrenia?

Mae astudiaeth newydd o Ddenmarc yn awgrymu efallai bod cysylltiad. Mae’r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn rhifyn mis Tachwedd o’r British Journal of Psychiatry, yn mynd ati i geisio darganfod a yw cymryd poenliniaryddion yn y cyfnod cynesgor yn effeithio ar ddatblygiad system nerfol y ffetws, a all yn ei dro arwain at berygl cynyddol o ddioddef o sgitsoffrenia ar ôl tyfu’n oedolyn. Dengys canlyniadau fod mamau sy’n cymryd poenliniaryddion yn ystod yr ail gyfnod trimis o’u beichiogrwydd bedair gwaith fwy tebygol o gael plentyn a fydd yn datblygu sgitsoffrenia.