Ymchwiliad i anghydraddoldeb mewn gofal iechyd i bobl ag afiechyd meddwl

Bydd mynediad pobl ag afiechyd meddwl i feddygon teulu, gwasanaethau sgrinio iechyd hanfodol a mentrau fforddo fyw iachach yn cael ei archwilio gan bwerau Ymchwilio Ffurfiol y Comisiwn Hawliau Anabledd (DRC).

Bydd ymchwiliad y DRC, a fydd yn rhedeg am 18 mis, yn casglu tystiolaeth ynghylch a yw gwasanaethau iechyd sylfaenol yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sylweddol mewn iechyd y mae pobl ag afiechyd meddwl a phobl ag anableddau dysgu yn ei brofi.

Crynhoi Newyddion 07/12/2004

Rhoddir canllawiau newydd NICE i feddygon ar gyfer rhagnodi gwrthiselyddion, yn dilyn honiadau bod gormod yn cael eu rhagnodi i bobl sydd ag iselder ysgafn neu gymedrol…

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y British Medical Journal yn awgrymu cysylltiadau rhwng defnyddio canabis gan bobl ifanc ac oedolion ifanc a symptomau seicotig diweddarach…

Mae tîm o ymchwilwyr yn Imperial College wedi awgrymu y gall gwahaniaethu arwain at fwy o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion hoyw, lesbiaid a dynion a merched deurywiol…

Cyhoeddi’r adolygiad allanol o achos Paul Khan

Mae’r adolygiad allanol hwn o laddiad yn 2003 yn ystyried sut y gallai systemau fod wedi methu wrth ofalu am Paul Khan, un o Gaerdydd sydd â sgitsoffrenia.

I ddarllen yr adolygiad fel PDF, ewch i:www.wales.nhs.uk