Ymgynghoriad BME ar y Mesur Iechyd Meddwl yn weithred “Munud Olaf”

Mae’r cynlluniau i’r Adran Iechyd i gyfarfod gyda chynrychiolwyr o gymunedau BME yr wythnos hon i drafod y Mesur Iechyd Meddwl arfaethedig – rhan o Asesiad Effaith Cydraddoldeb Hiliol y Llywodraeth ar y Mesur – wedi eu labeli yn funud olaf ac yn annigonol gan y sefydliadau BME…

Datganiad Llywodraeth ar y Mesur Iechyd Meddwl

Yn dilyn sibrydion bod y Mesur Iechyd Meddwl wedi ei roi o’r neilltu, mae’r Adran Iechyd wedi ein hysbysu bod y Llywodraeth yn bwriadu ei gyflwyno ‘pan fod amser seneddol yn caniatáu’…

Gwneud Synnwyr o Adroddiadau Diweddar am Iechyd Meddwl yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni (Dydd Llun 10 Hydref) gwelwyd nifer o ddogfennau arwyddocaol yn cael eu cyhoeddi. Roedd rhai yn edrych ar gyflwr gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru heddiw, ac eraill yn edrych ar ddyfodol y gwasanaethau hynny. Yma, fe rown gyflwyniad i’r dogfennau hyn: