Crynhoi Newyddion 05.01.05

Rali Cynghrair Iechyd Meddwl – cofrestrwch nawr!

Cynhelir rali gan y Cynghrair Iechyd Meddwl ar 31 Ionawr 2005 i wrthwynebu mesurau allweddol yn y Mesur Iechyd Meddwl Drafft diweddaraf…

Ad-drefnu’r gwasanaethau gofal yng Nghymru?

Mae’r Cynghorydd Meryl Gravell, y prif aelod ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi cyhoeddi newidiadau arfaethedig i gyflwyno gwasanaethau gofal yng Nghymru…

Cyhoeddi Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Anrhydeddwyd nifer o bobl ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd ar gyfer 2005…

Pwyllgor y Mesur Iechyd Meddwl yn dod i Gaerdydd

Ar 15 Rhagfyr, ac am y tro cyntaf yn ei hanes, cyfarfu Pwyllgor Seneddol cyn-ddeddfwriaethol o ASau ac Arglwyddi blaenllaw yn y Cynulliad Cenedlaethol. Daeth y Pwyllgor i gymryd tystiolaeth ar y Mesur Iechyd Meddwl yn ei ffurf ddrafft ac ymhlith eu tystion roedd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Jane Hutt, a David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cyfweliad MHW: Mandy Rayani, Nyrs Adrannol, Ymddiriedolaeth GIG Abertawe

Pam dewisoch chi yrfa mewn iechyd meddwl?

Roedd gennyf ddiddordeb mewn gofalu am bobl erioed ac wrth dyfu i fyny, deuthum i gysylltiad rheolaidd â phobl hŷn a oedd yn byw yn y cartref preswyl lle roedd mam-gu a mam yn gweithio. Dyma sbardunodd fy niddordeb mwy ffurfiol mewn gofal, rwy’n credu. Dim ond pan es ati i wneud cais am yrfa mewn nyrsio y sylweddolais y gallwn hyfforddi yn benodol ym maes iechyd meddwl. Ar ôl cael mwy o wybodaeth am ofal a thriniaeth i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl, penderfynais mai dyma’r maes y gallwn wneud cyfraniad a gobeithio gwneud gwahaniaeth ynddo…