Iechyd meddwl yn cael ei anwybyddu ym maniffestos yr etholiad

22 Apr 2005 by Admin
Iechyd meddwl yn cael ei anwybyddu ym maniffestos yr etholiad
Er gwaethaf proffil uchel iechyd yn ymgyrchoedd Etholiad Cyffredinol 2005, nid oes yna’r un polisi iechyd meddwl penodol yn unrhyw un o faniffestos y tair prif blaid wleidyddol yn y DU…

Amser am Ailddrafftio medd Protestwyr mewn Rali Iechyd Meddwl

Mewn Rali Iechyd Meddwl a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, daeth aelodau o sefydliadau iechyd meddwl blaenllaw, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr at ei gilydd o bob cwr o Gymru i annog y Llywodraeth i ystyried Adroddiad y Cydbwyllgor Seneddol ar y Mesur Iechyd Meddwl drafft yn ofalus – a chael gwared arno…