Mesur Iechyd Meddwl Dal ar yr Agenda

“Bydd fy llywodraeth yn parhau gyda deddfwriaeth i gynnig fframwaith newydd ar gyfer darparu triniaeth orfodol i’r bobl hynny sy’n dioddef anhwylderau meddyliol.”
– Araith y Frenhines, Mai 17

Gweinidog Iechyd yn Cyhoeddi Safonau Profiad Cleifion Newydd

Yr wythnos hon, mae’r Gweinidog Iechyd, Dr Brian Gibbson wedi amlinellu sut y bydd disgwyl i’r GIG yng Nghymru fodloni safonau newydd o 1 Mehefin ymlaen. Mae’r 32 o safonau, sy’n cwmpasu agweddau o ansawdd triniaeth i leihau heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd, yn anelu at sicrhau lefel gyson o ofal ar draws y wlad…