Gweinidog Iechyd y Cynulliad yn datgelu ystadegau iechyd meddwl

Yn dilyn cwestiynau gan David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Cynulliad, wedi rhyddhau nifer o ystadegau yn ymwneud ag iechyd meddwl. Yma, fe rown grynodeb ohonynt…

Dyfarniad Llys yn awgrymu y gallai BILl ariannu amrywiaeth ehangach o wasanaethau

Mae tri defnyddiwr o’r prosiect cyngor budd-daliadau lles yng Nghaerdydd, Riverside Advice, wedi herio’n llwyddiannus yn y Llys Apêl y penderfyniad gan Fwrdd Iechyd Lleol Caerdydd i dynnu nawdd y prosiect yn ôl. Mae gan yr achos oblygiadau eang posibl ar gyfer y sector gwirfoddol, gan sefydlu y gallai cyrff iechyd ariannu amrediad eang o wasanaethau, yn hytrach na’r amrediad cyfyng o wasanaethau a nodir yn Neddf GIG 1977…