Toriadau iechyd yn bygwth gwlâu’r Hendy-gwyn ar Daf?

Yn dilyn y newyddion fod gan Fyrddau Iechyd Caerdydd a’r Fro ddiffyg cyllideb o bron £6 miliwn, mae’r newydd wedi dod i law y gallai mesurau i arbed arian gynnwys cau gwlâu afiechyd meddwl yn ysbyty Hendy-gwyn ar Daf…