Cynigion Budd-dal analluogrwydd yn cael eu cyhoeddi heddiw

Bydd Llywodraeth y DU heddiw yn addo i gael 1 miliwn o bobl sy’n hawlio budd-dal analluogrwydd yn ôl i gyflogaeth yn y degawd nesaf. Bydd yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau yn datgelu Papur Gwyrdd ar adolygiad lles sydd yn cynnig system budd-dal newydd wedi ei anelu at gael y rhai hynny sy’n gallu yn ôl i’r gwaith…