Elusen yn bryderus ynghylch iechyd meddwl plant Cymru

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad am gyffredinolrwydd hunan-niweidio ymysg plant, mae Barnardos Cymru yn galw ar i wasanaethau iechyd meddwl plant Cymru gael eu datblygu i safonau’r gwasanaethau yn Lloegr…

Teimladau hunanladdol ar gynnydd ymysg plant

Mae ChildLine wedi adrodd cynnydd o 14 y cant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn nifer y plant sy’n eu ffonio oherwydd eu bod yn teimlo’n hunanladdol, gan achosi pryderon ynghylch lles meddyliol plant…

Deiseb yn erbyn mwy o orfodaeth

Mae’r Gynghrair Iechyd Meddwl yn galw am bobl i arwyddo deiseb yn erbyn yr ymestyniad a gynigir ar gyfer deddfau gorfodaeth yn Mesur y Iechyd Meddwl newydd…