Llywodraeth y DU yn lansio adolygiad nyrsio iechyd meddwl newydd

Mae adolygiad newydd o nyrsio iechyd meddwl, From Values to Action, wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth y DU o ganlyniad i ymgynghoriad mawr a gynhaliwyd y llynedd. Mae’r adolygiad yn argymell nifer o ffyrdd y gall nyrsys iechyd meddwl yn Lloegr wella’r gwasanaeth a gynigir ganddynt…

Mapio iechyd meddwl Cymru

Mae adroddiad oddi wrth y Prif Swyddog Meddygol Cymru Dros Dro wedi dangos bod y bobl sydd yn byw ym Mlaenau Gwent gyda’r gyfradd waethaf o salwch meddwl yng Nghymru, gyda 14% o bobl yn cael eu trin am salwch meddwl…