Toriad yng ngwasanaeth gwefan Hafal.org

Ni fydd gwefan Hafal – prif elusen Cymru ar gyfer helpu pobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol a hyrwyddwyr iechydmeddwlcymru.net – yn weithredol am yr ychydig ddyddiau nesaf wrth i’w darparwyr lletya wneud rhywfaint o ddiweddariadau angenrheidiol i’w systemau.

Bydd y diweddariadau hyn yn galluogi Hafal i greu gwefan newydd, well, fydd yn haws ei defnyddio ac yn cynnig gwell hygyrchedd.

Hoffai Hafal ymddiheuro am y toriad hwn yn eu gwasanaeth.