Crynodeb Newyddion: Gofalwyr

Gofalwyr yng Nghymru yn cael ‘Hyrwyddwr’ newydd yn y Cynulliad

Bydd John Griffiths AC yn dod yn Hyrwyddwr Gofalwyr cyntaf Cymru – y ffigwr cyntaf o’i fath mewn llywodraeth ganolog yn y DU…

Cyhoeddi adroddiad am iechyd gofalwyr yng Nghymru

Mae canfyddiadau’n ymwneud ag iechyd gofalwyr yng Nghymru newydd gael eu cyhoeddi gan y Cynulliad Cenedlaethol o ‘Arolwg Iechyd Cymru 2003/04’…

Gofalwyr yn cael hawl i weithio hyblyg

Yr wythnos ddiwethaf, derbyniodd y Mesur Gwaith a Theuluoedd Gydsyniad Brenhinol, gan roi hawl i ofalwyr ofyn am drefniadau gweithio hyblyg gyda’u cyflogwyr pan fydd yn dod i rym fis Ebrill nesaf…

Wythnos Hafal 2006: ‘Bws Unigedd’ yn teithio drwy Gymru i gasglu tystiolaeth

Yn ystod Wythnos Hafal 2006 (Mehefin 26-28) bydd ‘Bws Unigedd’ Hafal yn teithio drwy bob rhan o Gymru i siarad â phobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr am eu profiadau o unigedd a gwasanaethau iechyd meddwl yn eu hardal. Bydd y bws yn gadael o Wrecsam ar y dydd Llun, y 26ain, ac yn teithio drwy Fae Colwyn, Porthmadog, Aberystywth, Dinbych-y-pysgod, Rhydaman, Abertawe a’r Cymoedd, cyn cyflwyno ei neges yn y Senedd ar y dydd Mercher, 28ain…

Adroddiad yn galw am fwy o therapïau siarad erbyn 2013

Mae’r Ganolfan ar gyfer Perfformiad Economaidd yn Ysgol Economeg Llundain wedi cyhoeddi adroddiad heddiw sy’n galw ar i therapïau seicolegol fod ar gael yn ehangach ac yn rhwyddach ar gyfer pobl gydag iselder a phryder cronig…