Mesur Diwygio Lles yn gaddo prawf tecach a mwy o therapi

Caiff Mesur Diwygio Lles Llywodraeth y DU, sy’n cyflwyno cynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer cael miliwn o bobl sydd ar fudd-daliadau yn ôl i weithio ei gyhoeddi’r wythnos yma. Mae John Hutton, yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, wedi rhoi addewid y bydd gan y system newydd brawf tecach ar gyfer iechyd meddwl, ac y bydd yn cynnig mwy o therapi i’r rhai sydd wedi gadael gwaith oherwydd iselder neu straen…