Gweinidog yn cynnig strategaeth 10 mlynedd ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol

Cafodd “Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol”, sef strategaeth 10 mlynedd newydd drafft sy’n anelu at hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol a hawliau’r unigolyn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, ei lansio gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Brian Gibbons, yr wythnos hon…