Canllaw newydd yr Adran Iechyd yn cynnig help i deuluoedd y rhai hynny sydd wedi cyflawni hunan laddiad

Mae mynd i’r gwaith yn dda i chi
Yn nol Athro o Brifysgol Caerdydd, mae bod yn ddi-waith gynddrwg i chi ag ysmygu 400 o sigarennau’r dydd.

Mae’r Athro Mansel Aylward, Cyfarwyddwr Canolfan Unum Provident ar gyfer Ymchwil Seicolegol ac Anabledd Prifysgol Caerdydd wedi dadansoddi ffigurau o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddatgelu bod pobl ifanc di-waith 40 gwaith yn fwy tebygol o gyflawni hunan laddiad na’r rhai hynny sydd yn gweithio. Mae hefyd yn honni eu bod yn fwy tebygol o ddioddef iselder ysbryd, afiechyd, neu farwolaeth gynamserol hyd yn oed.

Yn siarad cyn digwyddiad hapusrwydd a budd yn Llundain, dywedodd yr Athro Aylward: “Mae yna gyswllt positif rhwng yr ymdeimlad o hapusrwydd a’r lefel o iechyd, felly mae bod allan o waith yn beryglus iawn. Os ydych yn edrych ar y gyfradd hunanladdiad o bobl ifanc gwrywaidd, mae 40 gwaith yn fwy ar gyfer y rhai hynny sydd allan o waith o’i chymharu gyda’r rhai hynny sydd â swydd – mae hwn yn ffigwr na allwn ei esgeuluso.”

Sut bynnag, serch y dystiolaeth gynyddol yma bod gwaith yn gwneud pobl yn hapus, mae’r ganolfan hefyd ar fin cyflwyno darn o waith ymchwil i mewn i gwynion iechyd cyffredin sydd yn datgelu bod patrwm cynhyrfus bywyd gwaith yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl pobl yng Nghymru – gyda dros 76,000 o geisiadau budd-dal analluogrwydd yn cael eu gwneud gan bobl gydag anhwylderau meddwl neu ymddygiad.