Salwch meddwl yn costio dros £292 miliwn i gyflogwyr Cymru

Salwch meddwl yn costio dros £292 miliwn i gyflogwyr Cymru
Yn ôl yr elusen gyflogaeth Shaw Trust, achosir mwy na 3.3 miliwn o ddiwrnodau salwch yng Nghymru gan broblemau iechyd meddwl.

Ond hawliodd yr elusen hefyd nad yw nifer o gyflogwyr yn adnabod yr arwyddion a symptomau sydd yn nodweddu salwch meddwl ac mae’n cymell cwmnïau i gymryd mwy o ofal o iechyd meddwl eu staff.

Dywedodd Tim Cooper, Rheolwr Gyfarwyddwr Shaw Trust, “Mae tua £292m yn cael ei golli i economi Cymru bob blwyddyn. Yn bryderus, gan nad yw cyflogwyr yn deall sut i adnabod problemau iechyd meddwl, nid yw’r gwir ffigurau yn cael eu cofnodi’n aml.
“Mae busnesau yn peryglu eu helw, nid ond drwy golli gweithwyr gwerthfawr, ond hefyd trwy adael eu hunain yn agored i achosion cyfreithiol costus”.
Daw hyn wrth i Lywodraeth y DU lansio menter tair blynedd “Gweithredu ar Stigma”, sydd yn gosod safonau gwirfoddol sy’n annog cyflogwyr i wella’r modd maent yn delio gyda salwch iechyd meddwl yn y gweithle.
Credir bod hyd at 90% o bobl gyda phroblem iechyd meddwl am weithio o’i gymharu gydag ond 52% o bobl anabl yn gyffredinol.
Ond mae cyflogwyr yn llai tebygol o gyflogi pobl gyda salwch meddwl na’r rhai hynny sydd ag anhwylder corfforol. Ond 20% o bobl sydd â salwch iechyd meddwl difrifol sydd â swydd o’i gymharu gyda 65% o bobl gydag anhwylder corfforol, a 75% o’r holl boblogaeth oedolion. Hyd yn oed rhwng y rhai hynny sydd â’r ffurfiau mwyaf cyffredin o salwch meddwl, fel iselder, dim ond hanner ohonynt sydd wedi eu cyflogi.

I ddarllen yr adroddiad ewch,
www.shaw-trust.org.uk/mentalhealth/