Hafal yn protestio yn erbyn y Mesur Iechyd Meddwl annheg.

Pan gynhaliodd Hafal ei Gynhadledd Adferiad blynyddol yn Llandrindod ddydd Iau diwethaf, bu 150 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol, yn cymryd rhan mewn protest yn galw am hawliau cilyddol yn y Mesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl.

Mesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl 2006: Briff

Ddydd Gwener, 20fed Tachwedd, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Fesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae’r Mesur yn cynnig newidiadau i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (Cymru a Lloegr) sy’n rheoli’r drefn o dderbyn pobl i ysbyty seiciatrig yn erbyn eu hewyllys, eu hawliau tra y byddant yn yr ysbyty, a’u rhyddhad o’r ysbyty ac ôl-ofal.

Mesur Iechyd Meddwl” yn cael ei gyhoeddi yn Araith y Frenhines

Cyhoeddwyd yn Araith y Frenhines heddiw y bydd mesur i ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn rhan o raglen arfaethedig Llywodraeth y DU.

Wrth siarad â’r Senedd, dywedodd y Frenhines: “Bydd mesur yn cael ei gyflwyno i ddarparu gwell fframwaith ar gyfer trin pobl gydag anhwylderau meddyliol”….

Diffygion Trychinebus” yn ffactor yn hunanladdiad Bronllys

Crogodd Sylvan Money ei hun drwy ddefnyddio llinyn ei gŵn nos, bum niwrnod yn unig ar ôl cael ei derbyn i Ysbyty Bronllys. Roedd hyn yn dilyn dwy ymgais i ladd ei hun yn ystod yr wythnosau blaenorol, a chael ei hanfon i Adran Argyfwng Ysbyty Gyffredinol Henffordd ar ôl dioddef gorddos …