Cyfwelydd: Carol Horn

Ym mis Hydref, canfu cwêst i farwolaeth Sylvan Money, 26 oed, yn Ysbyty Bronllys ym mis Ionawr 2004, bod yr ysbyty wedi profi “diffygion trychinebus o ran systemau ac unigolion”. Buom yn siarad â Carol Horn, mam Sylvan, i gael ei hymateb llawn i ganfyddiadau’r cwêst…

Strategaeth am therapi yn cael ei ddatgelu

Datgelodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Brian Gibbons, yr wythnos diwethaf, (23 Tachwedd), strategaeth gwasanaethau therapi cyntaf Cymru…..

Wythnos Meddyliau Iach ar Waith

Gydag un ym mhob pum person yn debygol o brofi straen, pryder, neu iselder ysbryd ar ryw gyfnod yn eu bywyd gwaith, lansiodd Andrew Davies AC, Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau, Wythnos Meddyliau Iach ar Waith yr wythnos hon…..

£30 miliwn i wella cyfleusterau iechyd meddwl de Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Dr Brian Gibbons wedi cyhoeddi heddiw rhaglen £30 miliwn i wella cyfleusterau iechyd meddwl yn ardal Ymddiriedolaeth GIC Bo Morgannwg, sydd cynnwys Castell-nedd-Port Talbot, Penybont a gorllewin Bro Morgannwg. Bydd yr arian yn mynd tuag at amryw o wasanaethau gan gynnwys canolfannau gofal dyddiol newydd a chyfleusterau gofal a ddylai fod ar agor erbyn haf 2009…