Hwb ariannol i iechyd meddwl yng Nghymru

Bydd £100,000 yn ychwanegol y flwyddyn yn cael ei gynnig gan Lywodraeth y Cynulliad i wella’r gefnogaeth ar gyfer Meddygon Teulu sy’n cynnig gofal i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl…

Cynhadledd Hydref Hafal yn dangos y Ffordd tuag at Adferiad

Croesawodd Hafal ymwelwyr o bob cwr i’r wlad – gan gynnwys Hyrwyddwr Gofalwyr newydd, a Dirprwy Weinidog Iechyd y Cynulliad, Gwenda Thomas AC – i Landrindod yr wythnos hon ar gyfer Cynhadledd Adferiad Hydref 2007 yr elusen…

Cymorth ar gyfer gofalwyr mewn cyfnod o newid

Os ydych chi wedi bod yn ofalwr di-dâl i berthynas neu ffrind sy’n wael am gryn amser, ond bod eich rôl gofalu nawr yn dod i ben – efallai o ganlyniad i farwolaeth eich anwyliaid- mae arweiniad newydd wedi’i gyhoeddi’r wythnos hon i’ch helpu drwy’r newid mawr hwn yn eich bywyd…

Hafal yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd

Mi wnaeth Hafal, yr elusen Cymraeg amlycaf i bobl gyda salwch meddwl llym a’i gofalwyr – dathlu 15fed Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd blynyddol ar y 10 Hydref yn y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, lle oedd dau o gyhoeddiadau newydd yr elusen wedi’i lansio gan Weinidog Gwasanaethau Iechyd a Gofal Edwina Hart a Gweinidog yr Wrthblaid, Jonathon Morgan…

Eglurhad o Oblygiadau tai’r Ddeddf Gallu Feddyliol newydd

Mae adnodd gwybodaeth newydd a gyhoeddwyd gan y Bartneriaeth Gwella Gwasanaethau Gofal (‘CSIP’ yn Saesneg) yn bwriadu egluro unrhyw anrhefn am sut bydd y ddeddfwriaeth newydd o dan y Ddeddf Gallu Feddyliol yn effeithio ar bobl sy’n byw mewn llety lle ceir cefnogaeth…