Newyddion Diweddaraf y Mesur Iechyd Meddwl: y Mesur yn symud drwy’r Tŷ Cyffredin

Ddydd Llun (16 Ebrill) bydd y Mesur Iechyd Meddwl yn cael ei Ail Ddarlleniad yn y Tŷ Cyffredin, gan agor cam newydd o’r drafodaeth. Ar ôl yr Ail Ddarlleniad, bydd y Mesur yn symud i’r Cam Pwyllgor, pan fydd y Pwyllgor yn archwilio pob cymal ac Atodlen yn y Mesur, a chytuno ac anghytuno i gynnig ei fod yn “sefyll yn rhan o’r Mesur” (h.y. ei adael neu ei ddileu)…

Wythnos Gweithredu dros Iechyd Meddwl yn rhoi sylw i gyfeillgarwch

Gall cyfeillgarwch fod yn elfen hanfodol wrth helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl i wella ac i gynnal eu hiechyd, a dyna pam bod un o elusennau mwyaf blaenllaw’r DU wedi ymroi ei Wythnos Gweithredu dros Iechyd Meddwl 2007 (Ebrill 8-14) i archwilio’r mater….

Crynodeb o’r newyddion

Strategaeth Cynhalwyr Newydd i Gynllun Gweithredu Cymru wedi’i lansio

Lansiodd John Griffiths, Hyrwyddwr Gofalwyr a Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Strategaeth Cynhalwyr i Gynllun Gweithredu Cymru 2007 yr wythnos hon…

Ystadegau ar wardiau hil a rhyw cymysg wedi eu rhyddhau

Mae arolwg gan y Comisiwn Gofal Iechyd yn awgrymu fod 55% o gleifion preswyl mewn ysbytai iechyd meddwl yn Lloegr a Chymru a 57% o gleifion eraill gyda phroblemau iechyd meddwl mewn llety rhyw gymysg…

Cynnydd yn y ffigurau o bobl dan gadwad
Yn ôl Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth, mae’r nifer sydd yn cael eu cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn Lloegr wedi cynyddu i 47,400 am y flwyddyn i Fawrth 2006, o gymharu â 46,700 am y flwyddyn gynt…