Crynodeb Newyddion

Poblogaeth carchardai Cymru ar ei uchaf erioed

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod poblogaeth carchardai Cymru ar ei uchaf erioed ar gyfanswm o 2,718, sydd, yn ôl yr arbenigwyr, 42% yn uwch na’r uchafswm….

Uned iechyd meddwl newydd ar gyfer pobl ifanc yng Nghonwy

Mae cynlluniau wedi’u datgelu ar gyfer uned iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn Abergele, Conwy….

Defnydd o Wrthiselyddion yn cynyddu

Mae nifer y rhagnodion ar gyfer gwrthiselyddion ar ei uchaf erioed, er gwaethaf canllawiau cenedlaethol yn hybu triniaethau amgen…

Comisiwn i gynnig gwell dyfodol i staff anabl

Mae’n rhaid i Ymddiriedolaethau GIG ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o helpu pobl sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl i ailadeiladu eu bywydau, meddai adroddiad newydd gan yr Athro Louis Appleby o’r Adran Iechyd…..