Tŷ’r Cyffredin yn pasio’r Mesur Iechyd Meddwl

Mae Mesur Iechyd Meddwl Llywodraeth y DU wedi pasio cam olaf ei daith drwy’r Senedd, a bydd nawr yn dod yn gyfraith.

Mae ASau wedi rhoi diwedd ar y gêm o basio’r Mesur yn ôl a blaen rhwng Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi drwy gytuno ar dri diwygiad cyfaddawdu a gyflwynwyd gan yr Arglwyddi yn gynharach yr wythnos hon…