Hafal yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd

Mi wnaeth Hafal, yr elusen Cymraeg amlycaf i bobl gyda salwch meddwl llym a’i gofalwyr – dathlu 15fed Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd blynyddol ar y 10 Hydref yn y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, lle oedd dau o gyhoeddiadau newydd yr elusen wedi’i lansio gan Weinidog Gwasanaethau Iechyd a Gofal Edwina Hart a Gweinidog yr Wrthblaid, Jonathon Morgan…

Eglurhad o Oblygiadau tai’r Ddeddf Gallu Feddyliol newydd

Mae adnodd gwybodaeth newydd a gyhoeddwyd gan y Bartneriaeth Gwella Gwasanaethau Gofal (‘CSIP’ yn Saesneg) yn bwriadu egluro unrhyw anrhefn am sut bydd y ddeddfwriaeth newydd o dan y Ddeddf Gallu Feddyliol yn effeithio ar bobl sy’n byw mewn llety lle ceir cefnogaeth…