Cynhadledd Hydref Hafal yn dangos y Ffordd tuag at Adferiad

Croesawodd Hafal ymwelwyr o bob cwr i’r wlad – gan gynnwys Hyrwyddwr Gofalwyr newydd, a Dirprwy Weinidog Iechyd y Cynulliad, Gwenda Thomas AC – i Landrindod yr wythnos hon ar gyfer Cynhadledd Adferiad Hydref 2007 yr elusen…

Cymorth ar gyfer gofalwyr mewn cyfnod o newid

Os ydych chi wedi bod yn ofalwr di-dâl i berthynas neu ffrind sy’n wael am gryn amser, ond bod eich rôl gofalu nawr yn dod i ben – efallai o ganlyniad i farwolaeth eich anwyliaid- mae arweiniad newydd wedi’i gyhoeddi’r wythnos hon i’ch helpu drwy’r newid mawr hwn yn eich bywyd…