Cynhadledd Hydref Hafal yn dangos y Ffordd tuag at Adferiad

Cynhadledd Hydref Hafal yn dangos y Ffordd tuag at Adferiad
Croesawodd Hafal ymwelwyr o bob cwr i’r wlad – gan gynnwys Hyrwyddwr Gofalwyr newydd, a Dirprwy Weinidog Iechyd y Cynulliad, Gwenda Thomas AC – i Landrindod yr wythnos hon ar gyfer Cynhadledd Adferiad Hydref 2007 yr elusen.

Thema’r gynhadledd eleni oedd y Ffordd tuag at Adferiad, oedd yn talu sylw arbennig i driniaethau ar gyfer salwch meddwl difrifol, ar ffurf meddyginiaeth a therapïau seicolegol, ac yn cysylltu â chyhoeddiad newydd Hafal, ‘Triniaethau ar gyfer afiechyd meddwl difrifol – arweiniad ymarferol’.

Bu’r diwrnod yn llwyddiant ysgubol, gan gynnwys y gweithdai a’r fforymau trafod poblogaidd, a’r arddangosfeydd amrywiol a grëwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth o bob un o 22 prosiect lleol Hafal ar draws Cymru.

Roedd disgwyl i Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cynulliad, Edwina Hart AC, siarad yn y gynhadledd, ond ni allodd fynychu, felly daeth Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog, yn ei lle i gyflwyno ei geiriau.

“Mae Hafal yn bartner pwysig iawn yn y gwaith o gyflwyno gwasanaethau iechyd meddwl, ac mae’r Gweinidog yn gefnogol iawn o’u cred mai pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o salwch meddwl sy’n gwybod orau sut i gyflwyno gwasanaethau,” meddai.

“Rwyf yn cymeradwyo cyhoeddiad newydd Hafal ar driniaethau salwch meddwl, a gafodd ei lansio yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Mae’r arweiniad yn canolbwyntio ar rôl therapïau seicolegol, yn ogystal â thriniaethau meddygol ar y ffordd tuag at adferiad o afiechyd meddwl difrifol.

“Er mwyn gallu bod yn effeithiol, dylai triniaethau ystyried pob rhan o fywyd unigolyn, a chael ei addasu i amgylchiadau ac anghenion penodol unigol, ac mae hyn yn golygu cael cysylltiad ystyrlon, cefnogaeth weithgar a chlust i wrando gan ddarparwyr gwasanaeth, er mwyn gallu helpu’r cleifion i fyw bywydau gwell.”