Hwb ariannol i iechyd meddwl yng Nghymru

Bydd £100,000 yn ychwanegol y flwyddyn yn cael ei gynnig gan Lywodraeth y Cynulliad i wella’r gefnogaeth ar gyfer Meddygon Teulu sy’n cynnig gofal i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl…