‘Comisiwn Bevan’ i Gynghori ar Ddiwygio’r Gwasanaeth Iechyd

Yn ystod blwyddyn dathlu pen-blwydd y GIG yn 60, mae’r Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, wedi cyhoeddi enwau aelodau grŵp annibynnol newydd – a enwyd ar ôl sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan – i helpu sicrhau bod newidiadau i strwythur y GIG yn gosod Cymru “ar y llwybr cywir tuag at system gofal iechyd o safon fyd-eang”.

Gofalwyr yn wynebu caledi ariannol

Mae cynnydd mewn costau a chyfnod economaidd anodd yn ychwanegu at y pwysau ariannol ar ofalwyr, yn ôl arolwg newydd.

Cynhaliwyd yr arolwg gan Carers UK, y sefydliad aelodaeth ar gyfer gofalwyr, yn ystod yr hydref eleni.

Prif Weinidog yn agor cyfleuster iechyd meddwl newydd ar gyfer yr henoed

Bu Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan, yn agor uned iechyd meddwl newydd ar gyfer yr henoed yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Mae Canolfan Iorwerth Jones – hen gartref preswyl yn Llanisien – wedi cael ei ailddatblygu i greu cyfleuster triniaeth modern, a hynny’n dilyn buddsoddiad o £3 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad.

Cleifion grwpiau deli yn fwy tebygol o hyd o gael eu derbyn i ysbyty iechyd meddwl

Cyhoeddir canlyniadau’r pedwerydd cyfrifiad blynyddol o ethnigrwydd cleifion mewnol mewn gwasanaethau iechyd meddwl sac anableddau dysgu heddiw.

Mae’r ffigurau’n parhau i ddangos bod rhai grwpiau du ac ethnig lleiafrifol ddwywaith neu deirgwaith yn fwy tebygol na’r cyfartaledd i gael eu derbyn fel cleifion mewnol mewn gwasanaethau iechyd meddwl.

”Rydym ni wedi Clicio!”

Bydd yr heriau a wynebir gan bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol yn un o nifer o faterion i gael eu trafod yng nghynhadledd hydref Hafal, a gynhelir yn fuan.