Sgitsoffrenia a’r cof – ymchwil newydd

Gall y problemau cof sy’n para a ddioddefir yn gyffredinol gan bobl â sgitsoffrenia fod yn gysylltiedig â gwahaniaethau sut y mae eu hymennydd yn prosesu gwybodaeth, mae ymchwil newydd o’r Unol Daleithiau’n awgrymu…