Adroddiad yn awgrymu y ceir lefelau “amrywiol” o gyllid ar gyfer iechyd meddwl mewn carchardai yn Lloegr

Cyhoeddwyd astudiaeth i’r ddarpariaeth o wasanaethau gofal iechyd meddwl yn Lloegr yr wythnos hon gan y Sainsbury Centre for Mental Health ar y cyd â Phrifysgol Lincoln….

Astudiaeth yn edrych ymlaen tuag at yr 20 mlynedd nesaf o wariant iechyd meddwl yn Lloegr

Cyhoeddir astudiaeth newydd o bwys gan y King’s Fund ar y gost o ateb anghenion iechyd meddwl yn Lloegr yn ystod y ddwy ddegawd nesaf yr wythnos hon…

Seminar wanwyn Hafal yn hybu adferiad

Mae Hafal, y brif elusen yng Nghymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, yr wythnos yma yn cynnal cynhadledd yng Ngogledd Cymru dan y teitl “Beth mae Defnyddwyr ei Eisiau – seminar i hybu dyheadau ar gyfer gwellhad pobl gydag afiechyd meddwl difrifol”…

Elusen iechyd meddwl Cymru yn derbyn hwb ariannu sylweddol

Mae’r elusen iechyd meddwl Hafal wedi eu gwobrwyo â grant gan Gronfa Fawr y Loteri sy’n gyfanswm o dros £1,500,000 i gefnogi gwasanaethau sy’n cael eu ffocysu ar adferiad arloesol i bobl gyda salwch meddwl ddifrifol ar draws Cymru…

GIG Cymru wedi bodloni targed amseroedd aros

Mae ystadegau newydd yn dangos bod y GIG Cymru wedi bodloni targed allweddol na ddylai unrhyw glaf aros am fwy na 22 wythnos wedi iddynt eu hatgyfeirio i meddyg ymgynghorol…