Aros yn hir am therapïau seicolegol yn niweidiol yn ôl adroddiad iechyd meddwl

Mae grŵp o elusennau iechyd meddwl blaenllaw wedi cyhoeddi adroddiad sy’n dweud bod bywydau unigolion sy’n aros ar restrau hir y GIG ar gyfer triniaethau seicolegol yn cael eu niweidio gan yr aros hir hwnnw. Gall problemau iechyd meddwl waethygu, gall perthnasau chwalu a bydd rhai pobl yn cael eu gorfodi i gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith – neu roi’r gorau i weithio’n gyfan gwbl – yn ôl “While we are waiting: Experiences of waiting for and receiving psychological therapies on the NHS” (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)…,