Gwasanaethau cymdeithasol cyngor gwynedd yn

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi nodi bod angen i Gyngor Gwynedd gymryd camau pellach i ddatblygu gwasanaethau cymdeithasol modern, fydd yn helpu pobl fregus i arwain bywydau llawn ac annibynnol.