Prif Weinidog yn agor cyfleuster iechyd meddwl newydd ar gyfer yr henoed

Bu Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan, yn agor uned iechyd meddwl newydd ar gyfer yr henoed yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Mae Canolfan Iorwerth Jones – hen gartref preswyl yn Llanisien – wedi cael ei ailddatblygu i greu cyfleuster triniaeth modern, a hynny’n dilyn buddsoddiad o £3 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad.

Cleifion grwpiau deli yn fwy tebygol o hyd o gael eu derbyn i ysbyty iechyd meddwl

Cyhoeddir canlyniadau’r pedwerydd cyfrifiad blynyddol o ethnigrwydd cleifion mewnol mewn gwasanaethau iechyd meddwl sac anableddau dysgu heddiw.

Mae’r ffigurau’n parhau i ddangos bod rhai grwpiau du ac ethnig lleiafrifol ddwywaith neu deirgwaith yn fwy tebygol na’r cyfartaledd i gael eu derbyn fel cleifion mewnol mewn gwasanaethau iechyd meddwl.

”Rydym ni wedi Clicio!”

Bydd yr heriau a wynebir gan bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol yn un o nifer o faterion i gael eu trafod yng nghynhadledd hydref Hafal, a gynhelir yn fuan.