‘Comisiwn Bevan’ i Gynghori ar Ddiwygio’r Gwasanaeth Iechyd

Yn ystod blwyddyn dathlu pen-blwydd y GIG yn 60, mae’r Gweinidog Iechyd, Edwina Hart, wedi cyhoeddi enwau aelodau grŵp annibynnol newydd – a enwyd ar ôl sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan – i helpu sicrhau bod newidiadau i strwythur y GIG yn gosod Cymru “ar y llwybr cywir tuag at system gofal iechyd o safon fyd-eang”.

Gofalwyr yn wynebu caledi ariannol

Mae cynnydd mewn costau a chyfnod economaidd anodd yn ychwanegu at y pwysau ariannol ar ofalwyr, yn ôl arolwg newydd.

Cynhaliwyd yr arolwg gan Carers UK, y sefydliad aelodaeth ar gyfer gofalwyr, yn ystod yr hydref eleni.