Hyfforddiant Oedolyn Priodol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, sydd yn cael ei harwain gan gleifion wedi cynnal diwrnod hyfforddi arloesol yng Nghaerdydd ar sut i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion sydd yn agored i niwed meddyliol ac sydd yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.

“Llinell derfyn i’w gweld” ar gyfer GCD iechyd meddwl Jonathan Morgan

Mae Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) iechyd meddwl Jonathan Morgan, a fydd yn caniatáu i Lywodraeth Cynulliad Cymru i fwynhau pwerau deddfu ei hun mewn perthynas ag asesiad, triniaeth ac eiriolaeth iechyd meddwl, wedi cymryd cam arall tuag at dderbyn Cydsyniad Brenhinol yn dilyn dadl yn y Senedd a gynhaliwyd ddydd Mercher.

GCD i Ofalwyr yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi derbyn pwerau i gyflwyno cyfreithiau newydd i gefnogi gofalwyr ar ôl i Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol Gwenda Thomas AC dderbyn Cydsyniad Brenhinol yr wythnos hon.

Cyfweliad dethol ar-lein:

Cliciwch yma i ddarllen cyfweliad sylweddol cyntaf Prif Weithredwr GIG Cymru Paul Williams ers cyflwyniad y Byrddau Iechyd Lleol newydd ar Hydref y 1af….