Adroddiad yn rhybuddio am

Mae adroddiad gan Ymddiriedolaeth y Tywysog (Prince’s Trust) wedi honni bod lleiafrif sylweddol o bobl ifanc yng Nghymru yn credu nad oes ystyr i’w bywyd.

Gwelodd yr arolwg, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, bod gan fwyafrif y bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yng Nghymru agwedd gadarnhaol tuag at fywyd, ond bod mwy nag un ym mhob deg yn aml yn teimlo’n isel neu’n dioddef o iselder.