Adroddiad y Llywodraeth yn tynnu sylw at anghydraddoldebau iechyd

“Mae pobl gyda sgitsoffrenia 90% yn fwy tebygol o gael cancr y coluddyn, 42% yn fwy tebygol o gael cancr y fron, yn profi cyfraddau uwch o glefyd siwgr, clefyd coronaidd y galon, strôc ac afiechydon anadlol ac, ar gyfartaledd, maent yn marw 10 mlynedd yn fengach na’u cyfoedion sydd heb broblemau iechyd meddwl.”