Gwobrau’n anrhydeddu arwyr di-glod iechyd meddwl

“Roedd yn sioc ac yn syndod i mi fy mod wedi fy enwebu. Dydych chi ddim yn disgwyl ennill gwobrau am eich gwaith, felly mae’n anrhydedd mawr cael eich enwebu am rywbeth, ac roeddwn i wir yn teimlo’n eithaf emosiynol pan enillais i.”