Prosiect brwydro deubegwn ar fin cychwyn

Mae Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ar fin cychwyn gwaith ar y driniaeth addysg gyntaf yn y byd fydd yn seiliedig ar y rhyngrwyd ar gyfer cleifion gydag anhwylder deubegwn.