Arddangosfa i ganolbwyntio ar adferiad

Mae cynlluniau wedi’u cyhoeddi ar gyfer arddangosfa iechyd meddwl am ddim fydd yn ceisio canfod atebion i “oroesi’r rhwystrau cymdeithasol, ariannol a systematig sy’n atal pobl rhag symud ymlaen gyda’u bywyd a chyflawni adferiad.”

Canolfan ymchwil iechyd meddwl hollol unigryw gwerth £4m yn agor yng Nghaerdydd

Mae’r Prif Weinidog Rhodri Morgan wedi agor prosiect meddygol gwerth £4m yng Nghaerdydd a fydd yn ymchwilio i mewn i gyflyrau meddwl cyffredin ac yn ceisio darganfod iachâd ar gyfer amryw o anhwylderau ar yr ymennydd.
Mae’r ganolfan ymchwil wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn archwilio achosion afiechyd meddwl ac anhwylderau megis sgitsoffrenia, y clefyd Alzheimer, iselder, y clefyd Huntingdon a dyslecsia.

Ymwybyddiaeth Iechyd Corfforol Cenedlaethol Hafal

Daeth chwaraewyr tîm rygbi’r Gweilch i Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol Hafal yng Nghastell-nedd ddoe (9fed o Orffennaf) i gymryd rhan yn y gystadleuaeth tynnu rhaff ac i gyflwyno medalau i’r enillwyr. Cafodd cleientiaid o bob rhan o Gymru gyfle i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, gan gynnwys taflu’r weli, rasio ceffylau, Tai Chi, pêl-droed, pêl-foli a bowls.

Darganfyddiad allweddol wrth ddeall Sgitsoffrenia

Mae’r astudiaeth fwyaf i mewn i eneteg sgitsoffrenia wedi datgelu tebygrwydd na wyddir amdano tan nawr rhwng sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol, darganfyddiad a allai arwain at driniaethau newydd ar gyfer y ddau salwch.