GCD i Ofalwyr yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi derbyn pwerau i gyflwyno cyfreithiau newydd i gefnogi gofalwyr ar ôl i Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol Gwenda Thomas AC dderbyn Cydsyniad Brenhinol yr wythnos hon.

Cyfweliad dethol ar-lein:

Cliciwch yma i ddarllen cyfweliad sylweddol cyntaf Prif Weithredwr GIG Cymru Paul Williams ers cyflwyniad y Byrddau Iechyd Lleol newydd ar Hydref y 1af….