Hyfforddiant Oedolyn Priodol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, sydd yn cael ei harwain gan gleifion wedi cynnal diwrnod hyfforddi arloesol yng Nghaerdydd ar sut i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion sydd yn agored i niwed meddyliol ac sydd yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.

“Llinell derfyn i’w gweld” ar gyfer GCD iechyd meddwl Jonathan Morgan

Mae Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) iechyd meddwl Jonathan Morgan, a fydd yn caniatáu i Lywodraeth Cynulliad Cymru i fwynhau pwerau deddfu ei hun mewn perthynas ag asesiad, triniaeth ac eiriolaeth iechyd meddwl, wedi cymryd cam arall tuag at dderbyn Cydsyniad Brenhinol yn dilyn dadl yn y Senedd a gynhaliwyd ddydd Mercher.