Galw am Enwebiadau am Wobrwyon Nyrsio

Mae Llywodraeth y Cynulliad, mewn partneriaeth â Chynghrair Iechyd Meddwl Cymru, wedi gwahodd defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru i enwebu nyrsys rhagorol am wobr genedlaethol.