Meddygon Teulu yn lansio ymgyrch dros fynediad gwell

Mae arolwg gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (GPs) wedi canfod mai ond 15% o Feddygon Teulu sydd “fel arfer yn medru sicrhau therapi seicolegol i oedolion sydd ei angen, a hynny o fewn dau fis ar ôl iddynt gael eu hatgyfeirio.”

Hart: Cynllun cenedlaethol CAMHS

Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart AC wedi cadarnhau y bydd cynllun gweithredu cenedlaethol i gynorthwyo i fynd i’r afael â materion “brys” yn ymwneud ag ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ag anghenion emosiynol ac iechyd meddwl yng Nghymru yn barod erbyn mis Mai.