Gwariant iechyd meddwl yn £196.60 y person yng Nghymru

Mae dadansoddiad o Gyllidebau Rhaglenni Gwariant y GIG ar gyfer 2008-09 yn awgrymu bod 11.6 y cant o gyfanswm y gyllideb iechyd o ychydig mwy na £5 biliwn wedi ei wario ar iechyd meddwl, sydd yn gyfystyr â £196.60 y person yng Nghymru.

A hoffech chi rannu eich stori?

A hoffech chi gymryd rhan mewn astudiaeth o’r hyn a deimlir pan eich bod yn profi seicosis er mwyn cynorthwyo i ddatblygu adnodd rhyngrwyd newydd ar gyfer cleifion, eu teuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol?