Y Llywodraeth yn Gohirio’r Asesiad Iechyd sy’n Canolbwyntio ar Waith

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi cynlluniau i ohirio’r Asesiad Iechyd sy’n Canolbwyntio ar Waith o’r 19eg Gorffennaf a “dechrau ailasesu hawlwyr sydd ar hyn o bryd yn derbyn budd-daliadau analluogrwydd o ran penderfynu ar eu hawl i dderbyn Cyflogaeth a Chefnogaeth gan ddechrau ym mis Hydref 2010”.

Prif Weithredwr Hafal yn rhagweld

Mae Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones wedi rhagweld “brwydr galed i ddiogelu gofal cymdeithasol iechyd meddwl” yn dilyn Cyllideb gyntaf Canghellor y Trysorlys George Osborne a gyhoeddwyd ddydd Mawrth.

Prifysgolion yn cyhoeddi astudiaeth PsyCymru

Mae cynlluniau i sefydlu astudiaeth wedi’i hariannu gan Lywodraeth y Cynulliad er mwyn cynorthwyo i wella dealltwriaeth o anhwylder deubegynol a sgitsoffrenia wedi eu cyhoeddi gan brifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor.