Pryder ynghylch triniaeth electrogynhyrfol yng Nghymru

Mae stori yn y Western Mail heddiw yn datgelu fod o leiaf 643 o gleifion yng Nghymru wedi derbyn therapi Electrogynhyrfol dros y bum mlynedd ddiwethaf.
Mae’r papur yn datgan fod cyfres o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn cadarnhau fod yr arfer dal yn gyffredin yn ysbytai Cymru.

Inside the Ethics Committee

A ddylid gorfodi gŵr – sydd â salwch meddwl ac sy’n credu fod llawdriniaeth sydd i achub ei fywyd yn gynllwyn i’w ladd – i dderbyn triniaeth?