Canllaw ar gonfensiwn anabledd y CU

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer pobl anabl a mudiadau pobl anabl ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau.