Astudiaeth yn mynegi pryderon ynghylch y defnydd o

Mae papur briffio ar Driniaeth Gymunedol o dan Oruchwyliaeth (TGO) wedi amlygu “pryderon difrifol” ynghylch y defnydd anghymesur o Orchmynion Triniaeth Gymunedol (GTG) ar gyfer pobl o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Hafal yn cyhoeddi Rhestr Wirio ‘Chwalu’r Rhwystrau’

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cyhoeddi rhestr wirio o adroddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc, “Chwalu’r Rhwystrau: Ateb y Sialensau – Cymorth Gwell ar gyfer Plant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl”.