“Mae’n rhaid i ni ennill y frwydr hon!”

Mae Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones wedi annog deddfwyr i sicrhau bod y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Arfaethedig “yn gorfod amlinellu a rhagnodi’n glir cynllun gofal modern, blaengar, holistaidd.”

Prinder llety â chymorth:

Yn yr ail o’i hadroddiadau arbennig ar ITV Wales yr wythnos hon, bydd y Newyddiadurwraig Mariclare Carey-Jones yn edrych ar brinder llety â chymorth ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl.